Job Coaching

http://job-coaching.weebly.com/

Оценка на уменията на хора с обучителни трудности с цел – осигуряване на трудова заетостХората с обучителни трудности изпитват затруднения в процеса на намиране на работа. Нашият проект е с фокус върху споделянето на знание и опит между партньори във връзка с широкоспектърна оценка на способностите на хора с обучителни трудности с цел – осигуряване на трудова заетост. Създадените проектни продукти са събрани в Наръчник за оценка на умения. Повече информация за програмата, проекта, партньорството и проектните продукти ще намерите на сайта на Първи национален център по дислексия или на сайта на проекта.

YASPELD

http://yaspeld.weebly.com/

Проект YASPELD насочва вниманието си към младите хора със специфични обучителни затруднения. (Sp.LD). Въпреки различните възможности, които са предвидени за подкрепа при Sp.LD в първите години на ограмотяване, всъщност малко се знае и прави за младите хора с това затруднение. Те често напускат преждевременно училище, имат ниски училищни постижения, остават безработни и социално неравноправни поради закъсняло диагностициране или липса на информираност по този въпрос на учители, обучители и родители.
Благодарение на опита на партньорските организации в други европейски проекти, както и на провинция Киети през последните три години, YASPELD следва алтернативен подход, при който младите хора със специфични обучителни затруднения (Sp.L.D.) сами да могат да приложат в ежедневието си разработените материали, за да изградят умения за учене и да бъдат подпомогнати чрез нови технологии.
За да бъдат постигнати поставените цели на проекта ние създадохме електронна книга Съвети за млади хора със специфични обучителни трудности от типа Self Help В нея ще намерите информация за специфичните обучителни затруднения, добри практики и съвети за самопомощ.
Повече информация за проекта, програмата, партньорството и проектните продукти може да намерите на сайта на Първи национален център по дислексия и на сайта на проекта.