Posted by on Jun 6, 2014 in Uncategorized |

На 24.04.2014 г. представители на сдружение „РАЛИЗ-БАЛИЗ” участваха в дебат – дискусия „ Познаваш и отстояваш ли правата си” , организирана от младежкият клуб „Юрист“ към фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“ по повод на Международния ден на младежката солидарност – 24 април. На срещата присъстващите представители на гражданството в гр. Русе и доброволците от клуба бяха информирани относно Хартата на основните права в Европейския съюз. Г-жа Б.Иванова – изп. директор на РАЛИЗ-БАЛИЗ сподели за реализираните от организацията инициативи , свързани със защита правата на хората с интелектуални затруднения, информирането за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и свързаните с нея промените в Българското законодателство. На събитието бе представен и разпространен Наръчник за Правата на хората с увреждания „Аз знам своите права” изготвен и отпечатан по инициатива на Гражданско сдружение ДНЕС. Целта на изданието е да се постигне по-голяма и комплексна информираност за съществуването на правата на хората с увреждания чрез представяне на информация директно относно правата според действащото законодателство. Сайт на движение „ДНЕС” www.dnes-bg.org“.