Арт терапевта подпомага детето/младежа да постигне промяна и развитие в личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и подкрепяща среда. Дейността му се осъществява в групата или индивидуално, съобразно конкретните особености и потребности на ползвателите на дневната грижа.