НОВ МИКРОБУС ЗА РУСЕНСКИТЕ ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Н.В.Цар Симеон II дари на сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения- БАЛИЗ” за нуждите на Дневния център за  деца и  младежи  фабрично нов 8-местен бус РЕНО МАСТЪРC BT 1223 D6 на стойност 50 904 лева. Това е третото дарение на микробуси от началото на годината, което той прави след двата нови 16-местни РЕНО МАСТЪР за дневните центрове за деца и младежи с умствени увреждания в Перник и Варна.


От името на дарителя на 12 ноември 2013 г., Гражданско дружество „Анелия-Румяна” – гр.София, представлявано от г-жа Анелия Атанасова официално предаде микробуса на сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения- БАЛИЗ”. Дружество „Анелия-Румяна” е създадено преди две години от г-жа Анелия Атанасова и г-жа Румяна Станоева, народни представители в 39 и 40 Народно събрание. Със средства, предоставени от Н.В. Цар Симеон II то е осъществило ремонти, подмяна на дограми и доставка на асансьор, медицинско, кухненско и най-разнообразно друго оборудване и материали за над 20 домове и дневни центрове за деца и младежи с умствени увреждания в страната.

paragraph divider

Дарение на фирма “Слънчо” АД

sun

Благодарение на дарителскя жест на фирма СЛЪНЧО АД и съдействието на Фондация “Нашите недоносени деца”,сдружение “Русенска асоциация на лица с интелектуални увреждания – БАЛИЗ” раздаде 736 детски пюрета за нуждите на децата с увреждания от Дневения център  в гр.Русе и 37 семейства в неравностойно положение от Сливополска община, в които се отглеждат деца на възраст от 4 м до 2 години.

paragraph divider

На 01 ноември 2013 г. в Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания се проведе дарителски ден за служителите на Булстрад ВИГ и Булстрад Живот ФИГ. Фондация „Помощ за благотворителност в България” предостави от името на горепосочените дарители безвъзмездно дарение на стойност 300 .00 лв. С тях бяха закупени здравословни хранителни продукти, които съвместно с децата и младежите от дневния център и доброволците от Булстрад бяха опаковани и раздадени на потребителите на социалната услуга. В рамките на деня се проведоха съвместни трудови и арттерапевтични занимания – изрязване на картички и изработване на предмети от глина. Доброволците се запознаха със същността на социална услуга в общността „Дневен център” и имаха възможност да за първи път да общуват с лица с ментални увреждания и да усетят тяхната непринуденост, позитивно отношение и радост да споделят ежедневието и емоциите си с гостите.

Бисерка Иванова – Изп.директор РАЛИЗ-БАЛИЗ и Управител на ДЦДМУУ