Двигателният рехабилитатор има отговорност, свързани с обезпечаването на подходяща програма за двигателна рехабилитация на ползвателите на социалната услуга. Целта на неговата рехабилитациона дейност е поддържаща и произтича от индивидуалния план, като е свързана с поддържане на моториката и функциите на тялото и развиване на определени умения и способности. Рехабилитаторът/кинезитерапевта/,съобразно индивидуалния план на детето, изработва план и подход за необходимата двигателна рехабилитация, изготвя примерни упражнения, които стават част от ежедневните групови занимания. Той наблюдава и консултира педагога и родителя в изпълнението на програмата.