Ерготерапевтът осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на децата и младежите от дневния център чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност. Спомага за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на средата. Провежда занимания по релаксация и сензорна стимулация Изработва терапевтичен план и съобразно него провежда интервенция. Детайлно описва и оценява резултатите от ерготерапевтичния процес. Работи групово и индивидуално.