Психологът има ключова роля при предоставяне на услугата, защото негова е отговорността да осигури индивидуализиране на плана на интервенции за всяко дете. Той съгласува всички подходи, осигуряващи развитието на децата (програми и среда) според индивидуалните потребности от развитие на децата. Психологът е професионалистът, който помага на специалистите, работещи с групите, да подхождат индивидуално към всяко дете и да формират подходите в групата по такъв начин, че да могат да работят на две нива – групово и индивидуално.