Posted by on Sep 3, 2014 in Новини |

paragraph divider

На 19.01.2011 г. Дневен център за деца и младежи с умствени затруднения към сдружение “РАЛИЗ – БАЛИЗ” /Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ/ отпразнува своя 5 годишен юбилей от създаването си.

paragraph divider

Денят бе отпразнуван с специално подготвена програма от екипа и клиентите на Центъра включваща: кратка ретроспекция на важните събития, случили се през петгодишния период от съществуването на социалната услуга, поздравление към гостите /представители на местна власт и институции, съмишленици, приятели, родители/ от децата и младежите от дневния център и деца от детска градина “Русалка”. Тържеството завърши с кратък коктейл, подготвен с любезното съдействие на учениците от Професионална гимназия по туризъм “Иван П.Павлов”.

paragraph divider