Сдружение “Русенска Асоциация на Лица с Интелектуални Затруднения – БАЛИЗ”

 

Седалище:
гр.Русе – 7002 ул. Доростол 22А, вх.2, ет.3

Адрес за кореспонденция:
тел: +359 82 841 728
факс:+359 895 450 464


Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания:
гр.Русе – 7006 ул.Сърнена гора №28, в сградата на СОУ “Олимпи Панов”
телефон и факс: 082/84 1728

raliz@abv.bg dcraliz@abv.bg

Контактна форма

 

Валидизация