Posted by on Apr 5, 2022 in Новини |

Световният ден за информираност за аутизма се отбелязва на 2 април , дата, избрана през 2007 г. от ООН и посветена на поредица от инициативи, които имат за цел да помогнат за подобряване на качеството на живот на хората с аутизъм.

Символичният цвят на Световния ден за осведоменост за аутизма е син.

С този видеоклип, ние – членовете на  сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднение -БАЛИЗ“  и младежите от Дневния център, изразяваме  нашата подкрепа към децата и лицата с аутизъм и техните семейства.

Видео