Posted by on Apr 4, 2019 in Новини |

In-Memoriam-Джон-О‘Горман

С прискърбие съобщаваме, че на 30 март 2019 г. завинаги ни напусна Джон О‘Горман.

Изказваме искрена благодарност за работата на Джон като Ковчежник на Inclusion International, Президент на Inclusion Europe и председател на Inclusion Ireland. Той посвети живота си на благосъстоянието на хората с интелектуални затруднения, подкрепа за техните семейства и защитата на техните права.

Джон О‘Горман е почетен член на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. Благодарение на неговите усилия и финансовата подкрепа, която той привлече, в България се развиха първите социални услуги в общността за деца и лица с интелектуални затруднения. Джон работеше с нас неуморно за създаване на организации на родители на деца с интелектуални затруднения и обединението им в национална мрежа (БАЛИЗ).

През 1999 г. по повод на 40-я годишнина от приемане на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Джон организира в София първия семинар, посветен на правата на хората с увреждания, съвместно с БАЛИЗ.

През 2004 г. Джон беше удостоен с плакет от Министъра на труда и социалната политика за приноса му към социалното включване на хората с интелектуални затруднения.