Posted by on Sep 3, 2014 in Новини |

На 19.01.2011 г. Дневен център за деца и младежи с умствени затруднения към сдружение “РАЛИЗ – БАЛИЗ” /Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ/ отпразнува своя 5 годишен юбилей от създаването си. Денят бе отпразнуван с специално подготвена програма от екипа и клиентите на Центъра включваща: кратка ретроспекция на важните...

Read More